1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Oční klinika
08.03.2021

Výuka na Oční klinice 1. LF UK a VFN

V zimním i letním semestru probíhá výuka 4. ročníku oboru lékařství včetně anglické paralelky (celkem 50 hodin pro každého studenta). Výuka ve 4. ročníku stomatologického směru je v rozsahu 25 hodin. Ve výuce jsou probírány v rámci seminářů a praktického výcviku základní diagnostické a terapeutické postupy oboru, na předním i zadním segmentu oka. Výuka je zakončena zápočtem a zkouškou (praktickou a ústní).

Výzkum předního segmentu (transplantace rohovky, implantace nitroočních čoček) a výzkum zadního segmentu (vitreoretinální chirurgie, oční diabetické komplikace, problematika glaukomu) se řeší v rámci grantů a výzkumných záměrů. Na pracovišti probíhá několik klinických studií nových léčiv.

Klinika se zabývá oftalmologií v celém rozsahu, pracují zde odborné týmy, které se úzce specializují na léčbu a prevenci různých druhů očních onemocnění:

Všeobecná ambulance provádí konziliární vyšetření nemocných zaslaných klinikami a odděleními VFN, ale i vyšetření z dalších lůžkových zdravotnických zařízení. Slouží rovněž jako konziliární a léčebně preventivní ambulance pro spádové a nespádové oftalmology. V případě potřeby odesílá nemocné do specializovaných ambulancí Oční kliniky v areálu VFN. Na všeobecné ambulanci jsou rovněž prováděny chirurgické a plastické výkony, převážně na očních víčkách. Ambulance se dále specializuje na onemocnění spojivky.
Vedoucí týmu: MUDr. Jana Becková, CSc.
jana.beckova(zavináč)vfn.cz

Tým neurooftalmologie a orbitologie se zabývá především diagnostikou a řešením okohybných poruch různé etiopatogeneze, diagnostikou a léčbou neuritid a neuropatií, řešením orbitálních expanzí a úrazů, problematikou endokrinní orbitopatie. Významnou část činnosti tvoří i diagnostika a terapie chorob odvodných slzných cest a chirurgické řešení nádorů očních adnex, plastická chirurgie víček a chirurgie katarakt.
Náplň práce týmu je pestrá a vyžaduje širokou multidisciplinární spolupráci s řadou dalších pracovišť VFN i 1. LF UK (Neurologickou a neurochirurgickou klinikou, endokrinology, hematology, onkology, stomatochirurgy či otorinology).
Vedoucí týmu: Prim. MUDr. Pavel Diblík
pavel.diblik(zavináč)vfn.cz

Rohovkový tým se zabývá diagnostikou a léčbou onemocnění rohovky, spojivky a skléry. V chirurgii se věnuje transplantaci rohovky a rekonstrukčním operacím povrchu oka. Významnou část činnosti tvoří i chirurgie katarakt.
Vedoucí týmu: MUDr. Pavlína Skalická
pavlina.skalicka(zavináč)vfn. cz

Glaukomové centrum je specializovaným pracovištěm pro léčebně - preventivní, pedagogickou, edukační, vědecko - výzkumnou činnost v oblasti diagnostiky, diferenciální diagnostiky a komplexní  léčby všech typů glaukomů. Významnou část činnosti tvoří i chirurgie katarakt.
Vedoucí týmu: Doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc.
ruzickova.eva(zavináč)vfn.cz

Onkologický tým Oční kliniky 1. LF UK a VFN se zabývá diagnostikou, chirurgickou léčbou a brachyterapií primárních a metastatických tumorů oka a očních adnex. Nedílnou součástí je preventivní sledování pacientů s nálezy, u kterých je popisován možný maligní zvrat a pravidelné sledování nemocných po léčbě. Naše péče o pacienty probíhá ve spolupráci s onkology, dermatology a internisty. Významnou část činnosti tvoří i chirurgie katarakt.
Vedoucí týmu: MUDr. Johana Glezgová
johana.glezgova(zavináč)vfn.cz

Dětská oční ambulance dispenzarizuje pacienty s vrozenými očními vadami, strabismem, refrakčními vadami aj. Sledují a léčí se zde děti od narození, včetně nedonošených, až do 18 let. Pacienti ke komplexnímu vyšetření nebo na operaci jsou přijímáni na dětské lůžkové oddělení.
Vedoucí týmu: MUDr. Marcela Michaličková
marcela.michalickova(zavináč)vfn.cz

Centrum pro diagnostiku a léčbu uveitidy: možnost konzultací pacientů s nitroočními záněty nebo maskujícími syndromy každou středu na ambulanci Oční kliniky 1. LF UK a VFN Praha
Vedoucí týmu: Doc. MUDr. Petra Svozílková, Ph.D.
eva.rihova(zavináč)vfn.cz

Sítnicový tým a Diabetologické oční centrum jsou zaměřeny na diagnostiku a léčbu (především chirurgickou a laserovou) onemocnění sítnice a sklivce, zahrnující zejména odchlípení sítnice, oční komplikace diabetu a další cévní onemocnění sítnice, některé formy onemocnění makuly, traumata a nitrooční záněty. Spolupracují s týmem uveálním při diagnostice a léčbě uveitid a endogenních nitroočních zánětů a s týmem makulárním. Výzkumná činnost je zaměřena na výsledky chirurgické léčby některých onemocnění makuly (idiopatická makulární díra, epimakulární membrány, subfoveolární neovaskulární membrány, diabetický makulární edém) a žilní dekomprese při retinálních žilních uzávěrech.
Vedoucí sítnicového týmu: MUDr. Jan Dvořák
jan.dvorak(zavinac)vfn.cz
Vedoucí Diabetologického očního centra: Doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc.
kalvodova.bohdana(zavináč)vfn.cz

Makulární tým pečuje o nemocné s chorobami sítnice a makuly. K diagnostice přispívají některé speciální vyšetřovací metody, jako je fluorescenční a indocyaninová angiografie a optická koherentní tomografie. Kromě medikamentózní terapie je pak možno zvolit některý z laserových způsobů ošetření sítnice či makuly, nebo se podílet na indikaci chirurgického zákroku po konzultaci s odborníky vitreoretinálního nebo diabetologického týmu. Makulární ambulance spolupracuje s pracovišti z celé republiky i ze zahraničí.
Vedoucí týmu: MUDr. Zora Dubská, CSc.
dubska.zora(zavináč)vfn.cz

OCT / SLO
Detailní vyšetření centrální oblasti zadního pólu oka, zejména makulární krajiny a terče zrakového nervu pomocí diagnostického přístroje nové generace OCT/SLO (Optical Coherence Tomopgraphy / Scanning Laser Ophthalmoscope – optická koherenční tomografie / skenující laserový oftalmoskop).
Vedoucí lékař: MUDr. Pavel Kuthan
pavel.kuthan(zavináč)vfn.cz

Všechny specializované týmy Oční kliniky 1. LF UK a VFN spolupracují s pracovišti z celé republiky  i ze zahraničí.

Za obsah této stránky odpovídá: Obsah výuky. počet zobrazení: 9321 poslední aktualizace: 08.03.2021
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.