1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Oční klinika
Jelinkova 05.03.2021

Postgraduální výuka

Oční klinika nabízí možnost postgraduálního doktorského studia biomedicíny zejména v oborech Biologie a patologie buňky, Preventivní medicína, Farmakologie a toxikologie.

Jedním z témat ke studiu je zrak ohrožující autoimunitní uveitida. Probíhající výzkum je zaměřen na získání nových poznatků o patogenezi tohoto onemocnění a možnostech jeho ovlivnění. Zvláštní důraz je kladen na objasnění role mikroorganismů a dalších faktorů v procesu autoimunitní uveitidy. K tomuto účelu je využíván experimentální model uveitidy u myši a analýza nitroočních tekutin a séra pacientů s autoimunitní uveitidou.

Dalšími tématy jsou geneticky podmíněná onemocnění rohovky a geneticky podmíněná onemocnění sítnice. Probíhající výzkum se zaměřuje především na hledání molekulárně-genetických mechanismů uplatňujících se při vzniku těchto onemocnění.

 

Seznam školitelů: prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA

jarmila.heissigerova@vfn.cz

Doc. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

mailto:petra.lickova@vfn.cz

prof. MUDr. Petra Svozílková, Ph.D.

mailto:petra.svozilkova@vfn.cz

 

Bližší informace k postgraduálnímu doktorskému studiu jsou k dispozici na webových stránkách 1. LF UK.

http://www.lf1.cuni.cz/doktorske-studijni-programy?f=pro-doktorandy

 

V rámci postgraduálního vzdělávání v klinické oblasti nabízíme možnost stáží na našem pracovišti v průběhu předatestační přípravy, buď přímo po dohodě s přednostkou nebo primářem kliniky, nebo přes Odbor vzdělávání VFN.

počet zobrazení: 5476 autor: Jelinkova, poslední aktualizace: Jelinkova, 05.03.2021
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.