1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Oční klinika
06.10.2016

Úvod

Milí studenti,

vítám Vás na stránkách výuky Oftalmologie na 1. LF UK.
Výuka probíhá na Oční klinice 1. LF UK a VFN.
Má charakter 14-ti denního bloku stáží vždy od 8:30 do 12:00 hodin.
Rozvrh je koncipován formou seminářů a praktických cvičení.
Podrobný harmonogram s rozvrhem stáže najdete na nástěnce u posluchárny v přízemí Oční kliniky v pavilonu A6. Prosím o dodržování časového harmonogramu stáží.
Během 14ti denní výuky je povolena pouze 1 absence.
Prezence studentů se provádí vždy na začátku semináře či praktických cvičení.
Nevybírejte si, prosím, povolenou absenci poslední pátek výuky. V tento den probíhá praktická zkouška z oftalmologie, která je nedílnou součástí zkoušky závěrečné a zároveň Vám bude v tento den udělen zápočet.
Pokud ze závažných důvodů budete chybět v tento poslední pátek stáží, musíte si jej nahradit s jiným kroužkem či ve výjimečném případě po dohodě s asistentem kliniky.
Máte-li více než 1 absenci, nebude Vám udělen zápočet a chybějící stáž je nutno nahradit s jiným kruhem.
Pro praktickou část výuky noste s sebou bílý plášť a přezůvky. V posluchárně kliniky lze uložit své osobní věci.
Semináře se konají v posluchárně v přízemí Oční kliniky v pavilonu A6, praktická výuka probíhá na odděleních kliniky; asistenti si Vás před ní vyzvednou v posluchárně.


Doporučený studijní materiál:

Rozsíval a kol.: Oční lékařství. Galén, Praha 2006

Urgentní stavy v oftalmologii, Vysokoškolské texty, Karolinum, Praha, 1998  

Kraus a kol.: Kompendium očního lékařství. Grada Publishing, Praha 1997

Schéma vyšetřovacího postupu a Otázky k praktické zkoušce mediků - oboje získáte při stáži nebo na těchto stránkách v článku Otázky pro studenty.


Přeji Vám, milí studenti, aby 14 dní Vaší stáže z oftalmologie splnilo Vaše očekávání a přineslo Vám mnoho studijních zážitků a pro některé z Vás otevřelo zájem o oční lékařství.

Doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc.
zástupce přednosty pro výuku

kontaktní adresa:
Doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc.
Glaukomové centrum
Oční klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2
tel.: 224 962 981, 224 963 006

e-mail: ruzickova.eva(zavináč)vfn.cz