1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Oční klinika
18.02.2022

Úvod

Milí studenti,

vítám Vás na stránkách výuky Oftalmologie na 1. LF UK.
Výuka probíhá na Oční klinice 1. LF UK a VFN.
Má charakter 14-ti denního bloku stáží vždy od 8:30 do 12:00 hodin.
Rozvrh je koncipován formou seminářů a praktických cvičení.
Podrobný harmonogram s rozvrhem stáže najdete na nástěnce u posluchárny v přízemí Oční kliniky v pavilonu A6. Prosím o dodržování časového harmonogramu stáží.
Během 14ti denní výuky je povolena pouze 1 absence.
Prezence studentů se provádí vždy na začátku semináře či praktických cvičení.
Nevybírejte si, prosím, povolenou absenci poslední pátek výuky. V tento den probíhá praktická zkouška z oftalmologie, která je nedílnou součástí zkoušky závěrečné a zároveň Vám bude v tento den udělen zápočet.
Pokud ze závažných důvodů budete chybět v tento poslední pátek stáží, musíte si jej nahradit s jiným kroužkem či ve výjimečném případě po dohodě s asistentem kliniky.
Máte-li více než 1 absenci, nebude Vám udělen zápočet a chybějící stáž je nutno nahradit s jiným kruhem.
Pro praktickou část výuky noste s sebou bílý plášť a přezůvky. V posluchárně kliniky lze uložit své osobní věci.
Semináře se konají v posluchárně v přízemí Oční kliniky v pavilonu A6, praktická výuka probíhá na odděleních kliniky; asistenti si Vás před ní vyzvednou v posluchárně.

Také jsme pro vás připravili řadu prezentací, které můžete shlédnout v pohodlí svých domovů a využili jsme k jejich sdílení aplikaci Microsoft Teams, jak nám bylo vašimi zástupci doporučeno. Většina přednášek využívá současných možností nahrávání PowerPointu – tj. nahrání obrazu, zvuku či ukazovátka, a naprostá většina má uložené časování. To může v případě pomalého stahování videa či zvuku vést k nedokončování vět při přehazování jednotlivých snímků. Proto v případě potíží event. doporučujeme si celou přednášku stáhnout a pokud toto nepomůže, tak zkusit vypnout časování a slidy si přepínat ručně.

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, neváhejte se na nás obrátit, ideálně na e-mail: sekrpred@vfn.cz nebo na čísle 224963030.

S pozdravem a přáním klidných stáží,

Prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA, přednostka Oční kliniky


 

Doporučený studijní materiál:

Heissigerová a kol.: Oftalmologie, Maxdorf, Praha 2018, 2. vydání 2021

Rozsíval a kol.: Oční lékařství. Galén, Praha 2006, 2. vydání 2017

Urgentní stavy v oftalmologii, Vysokoškolské texty, Karolinum, Praha, 1998  

Kraus a kol.: Kompendium očního lékařství. Grada Publishing, Praha 1997

Schéma vyšetřovacího postupu a Otázky k praktické zkoušce mediků - oboje získáte při stáži nebo na těchto stránkách v článku Otázky pro studenty.


 

 MUDr. Michaela Brichová
zástupce přednosty pro výuku

kontaktní adresa:
MUDr. Michaela Brichová
Oční klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2
tel.: 224 963 446, 224 962 350 

e-mail: Michaela.Brichova@vfn.cz