1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Oční klinika
29.09.2016

Tematické okruhy

Interaktivní semináře: témata a přednášející.

18.02.2022

Zájmové kroužky

 Studentům se zájmem o oftalmologii nabízíme možnost práce v zájmových kroužcích s následující tematikou:

24.06.2016

Postup při očním vyšetření

Schéma popisu při očním vyšetření

20.04.2016

Praktická zkouška mediků

Otázky pro praktickou zkoušku

08.03.2021

Výuka na Oční klinice 1. LF UK a VFN

V zimním i letním semestru probíhá výuka 4. ročníku oboru lékařství včetně anglické paralelky (celkem 50 hodin pro každého studenta). Výuka ve 4. ročníku stomatologického směru je v rozsahu 25 hodin. Ve výuce jsou probírány v rámci seminářů a praktického výcviku základní diagnostické a terapeutické postupy oboru, jak na předním i zadním segmentu oka. Výuka je zakončena zápočtem a zkouškou. 

Výzkum předního segmentu (transplantace rohovky, implantace nitroočních čoček) a výzkum zadního segmentu (vitreoretinální chirurgie, oční diabetické komplikace, problematika glaukomu) se řeší v rámci grantů a výzkumných záměrů. Na pracovišti probíhá několik klinických studií nových léčiv.

Klinika se zabývá oftalmologií v celém rozsahu, pracují zde odborné týmy, které se úzce specializují na léčbu a prevenci různých druhů očních onemocnění.

14.10.2016

HARMONOGRAM PRAKTICKÉ VÝUKY MEDIKŮ

Harmonogram praktické výuky na specializovaných ambulancích Oční kliniky 1. LF UK a VFN

02.12.2016

Informace o zkoušce z oftalmologie

Závěrečná zkouška z oftalmologie

  • podmínkou je zápočet z oboru - poslední den stáže
  • praktická zkouška - poslední den stáže
  • závěrečná ústní zkouška

K závěrečné zkoušce z oftalmologie je nutné se přihlásit ON LINE na fakultních stránkách  http://sis.lf1.cuni.cz

20.04.2016

Otázky pro ústní zkoušení

Otázky pro ústní zkoušení studentů