1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Oční klinika
24.05.2018

Nadační fond Oční kliniky VFN a 1. LF UK

O nadaci

Nadační fond byl založen 17. července 2001 za účelem shromažďování finančních a dalších prostředků s cílem rozšiřování a zkvalitňování přístrojového vybavení, instrumentária a spotřebního lékařského materiálu Oční kliniky. Zároveň slouží jako podpora výzkumu, studia a vzdělávání v tomto lékařském oboru, s cílem všestranně přispět ke zvýšení úrovně poskytované lékařské péče v oblasti očního lékařství.

Sídlo nadačního fondu

U Nemocnice 499/2, 128 08  Praha 2

Bankovní spojení

ČSOB
číslo účtu  173815275/0300

IČO:    26460289

DIČ:    CZ26460289

Kontaktní osoba:

prof. MUDr. Jarmila Heissigerová. Ph.D., MBA
tel.  224 963 030
e-mail:  mailto:sekrpred@vfn.cz

Správní rada

prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc.
prim. MUDr. Pavel Diblík, MBA

 

 

počet zobrazení: 1680 poslední aktualizace: 24.05.2018
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.