1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Oční klinika
njure 25.04.2016

Úvod

Milí studenti,

vítám Vás na stránkách výuky Oftalmologie na 1. LF UK v Praze.
Výuka probíhá na Oční klinice 1. LF UK a VFN.
Má charakter 14-ti denního bloku stáží vždy od 8:30 do 12:00 hodin.
Rozvrh je koncipován formou seminářů a praktických cvičení.
Podrobný harmonogram s rozvrhem stáže najdete na nástěnce u posluchárny v přízemí Oční kliniky v pavilonu O. Prosím o dodržování časového harmonogramu stáží.
Během 14ti denní výuky je povolena pouze 1 absence.
Prezence studentů se provádí vždy na začátku semináře či praktických cvičení.
Nevybírejte si, prosím, povolenou absenci poslední pátek výuky. V tento den probíhá praktická zkouška z oftalmologie, která je nedílnou součástí zkoušky závěrečné a zároveň Vám bude v tento den udělen zápočet.
Pokud ze závažných důvodů budete chybět v tento poslední pátek stáží, musíte si jej nahradit s jiným kroužkem či ve výjimečném případě po dohodě s asistentem kliniky.
Máte-li více než 1 absenci, nebude Vám udělen zápočet a chybějící stáž je nutno nahradit s jiným kruhem.
Pro praktickou část výuky noste s sebou bílý plášť a přezůvky. V posluchárně kliniky lze uložit své osobní věci.
Semináře se konají v posluchárně v přízemí Oční kliniky v pavilonu A6, praktická výuka probíhá na odděleních kliniky; asistenti si Vás před ní vyzvednou v posluchárně.


Doporučený studijní materiál:

Rozsíval a kol.: Oční lékařství. Galén, Praha 2006

Urgentní stavy v oftalmologii, Vysokoškolské texty, Karolinum, Praha, 1998  

Kraus a kol.: Kompendium očního lékařství. Grada Publishing, Praha 1997

Schéma vyšetřovacího postupu a Otázky k praktické zkoušce mediků - oboje získáte při stáži nebo na těchto stránkách v článku Otázky pro studenty.


Přeji Vám, milí studenti, aby 14 dní Vaší stáže z oftalmologie splnilo Vaše očekávání a přineslo Vám mnoho studijních zážitků a pro některé z Vás otevřelo zájem o oční lékařství.

Doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc.
zástupce přednosty pro výuku

kontaktní adresa:
Doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc.
Glaukomové centrum
Oční klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2
tel.: 224 962 981, 224 963 006

e-mail: ruzickova.eva(zavináč)vfn.cz